بسمه تعالي

شايد ما در طول زندگي با پديده هاي جديد اجتماعي ، سياسي ، فرهنگي و... غيره برخود كرده ايم امّا انچه كه از اين پديده هاي ياد شده بيش از پيش از اهميت بالايي برخودار است توجه به مسائل اجتماعي انسانها از سوي نهادهاي خدمت و قدرت مي باشد . در ميان اقشار ولايه هاي هر جامعه گروهي بسيار مهم كه تاثير گذار، در اكثريت توانمندي هاي آن جامعه و به نوعي سرمايه هاي ملي آن جامعه به شمار مي آيند وجود دارد .بله شما درست فكر كرده ايد، اين گروه گروه جوانان مي باشد .

وقتي به ارزش اين گروه و نقش اساسي آن در روند رو به رشد يا رو به ضعف مي نگريم به يك نكته بسيار مهم برخورد مي كنيم و آن اينكه وقتي كودكي متولد مي شود سرمايه هاي زيادي هزينه آن مي گردد كه تبديل به يك جوان شود و اين هزينه ها كه به عنوان سرمايه گذاري بر روي هر انساني محسوب مي شود ، بايد در يك جدول زمانبندي مشخص  ميوه اين سرمايه گذاري به بار بنشيند .در اين ميان حفظ و تداوم بخشيدن به روند كارآمدي و توانمندي جوانان در محيط اجتماع و سالم سازي فضاي جامعه از هر لحاظ براي رشد فكري واستفاده از استعدادها ودستان پر  توان آنان ، بدون آسيب رساندن به هويت و باورهاي جوانان كه قطعا و بدون هيچ شكي عامل اساسي پيشرفت و شكوفائي هر جامعه است ، امري ضروي و اجتناب ناپذير است .

در كشور ما ايران بعد از پيروزي انقلاب در بهمن ماه هزار و سيصد و پنجاه و هفت به عنوان بزرگترين تحوّل فكري و عملي و اعتقادي مردم به شمار مي آيد .

بدون ترديد حفظ و استمرار اين امانت بزرگ امري بسار خطير و در عين حال شيرين و گوارا مي باشد .

پس از پيروزي انقلاب بدون مسامحه و به جرات گفته مي شود جوانان ما نقش مهمي در روند حفظ انقلاب و سازندگي كشور در عرصه هاي مختلف چه در دوران جنگ و پس از آن داشته است . لذا از اين رهگذر مي توان به اهميت بحث در خصوص جوانان و آسيب هاي وارده بر پيكره آن ، اشاره نمود و براي آينده آن تمهيدات لازم را انديشيد.

شايد تا به حال در رابطه با جوانان كتابها ، مقالات ، پايان نامه ها ، طرح ها و... بسيار زيادي ارائه شده است كه هركدام از آنان نكات قوت و ضعفي داشته است . امّا اين مقال در نظر دارد به يكي از آسيب هاي مهم اين قشر از زاويه آسيب هاي اجتماعي و فرهنگي نگاه كند و سعي بر اين دارد كه رويكردي نوين درتفكر و مديريت اجتماعي و فرهنگي اين بخش ارائه دهد هر چند كه بر اين باور هم هست كه اين مقال خالي از اشكال نمي باشد و نقد آن موجب فتوحات فكري بزرگي خواهد شد و سنگ بنايي چون تحّفه درويش است .

ما در جامعه اي ايدلوژيك مبتني بر اسلام و مدرن گرا زندگي مي كنيم كه نزديك به نيمي از اين جامعه را جوانان تشكيل مي دهد و در جهان كنوني به ايراني اسلامي و با مردمي متمدن به قدمت تاريخ بشريت و به نوعي به مدينه فاضله كه پرچمدار عدالت و سعادت دنيوي و اخروي است مي نگريم كه راهي بسيار طولاني در پيش روي ما براي رسيدن به آن ايران است .

حال اگر چشم خود را باز كنيم و جور ديگر با زاويه اي ديگر به شهر خود يا روستا ي خود يا به كشور خود نگاه كنيم عده اي از جوانان را خواهيم ديد كه بر اثر اشتباهات خود ، يا خانواده، يا سياست هاي شتابزده دولتمردان و يا بر اثر تلاش هاي دشمنان كشور و عوامل موثر ديگر دچار آسيب هاي جدّي شده اند كه ما در اين نوشته فقط به آسيب هاي اجتماعي آن و راهكاري ترميم آن مي پردازيم .

در جامعه ما بخصوص جامعه شهري با توجه به بافت فرهنگي و تضاد طبقاتي كه در آن حاكم است جوانان در معرض بشترين آسيب هاي اجتماعي قرار دارند حال فارق از اينكه اين آسيب ها نشات گرفته از كدام نهاد يا حوزه هاي فرهنگي و اجتماعي و يا از حريم هاي خصوصي مانند خانواده وغيره مي باشد كه به هر حال اين مساله به عنوان يك معضل اجتماعي تبديل شده است نظر صاحبان سياست گذار بخش هاي كلي جامعه را به خود بيش از هر چيز ديگري به خود مشغول كرده است كه يكي از مهترين دغدغه هاي سياستمدارن بخش هاي مختلف فرهنگي ، سياسي ، اجتماعي ، و اقتصادي شده است .

دليل اين مدعا به راحتي قابل ذكر است چون دامنه مشكلات و معضلات مسائل جوانان در دهه اخير به قدري گريبان گير جامعه شده است كه دامنه آن از خانواده و مدرسه و غيره خارج شده و تمام نهاد ها قدرت و سازمانها و تشكّلات غير دولتي را با يك چالش جدي مواجه كرده است به طوري كه سياستمدارن در عرصه تاخت و تازهاي بازي شطرنج سياست و براي پيروزي بر سر رسيدن به قدرت از اين رهگذر جهت مقاصد خود با وعده وعيدها و شعاري هاي بسيار زيبا كه به مزاج جوانان هم خوش مي آيد استفاده مي نمايند كه پس از به قدرت رسيدن نتنها و اكثريت وعده ها محقق نمي شود بلكه در اين دوران مشكلات جديدي با بروز پديده هاي جديد ي كه در اجتماع رخ مي دهد مشكلات افزايش پيدا مي كند و تلاش هانمي رسد و  براي رهايي از اين مشكلات به نتايج مورد رضايتي و فشار بر مسئولان سياست گذار و جهت دهنده در اين امر و مسئولان اجرايي مضاعف ميشود و با ظهور نهاد هاي جديد با موضوعيت و محوريت جوانان مي شود تا اينكه اين نهادها بتوانند اين فشار وارد بر پيكره جامعه را كاهش دهند در حالي كه در كشور ما چند صد نهاد و يا تشكل هاي دولتي و مردمي مشغول به فعاليت هستند و اكثريت آنان تا كنون نتوانسته اند فعاليت چشم گيري در جهت حلّ مشكلات جوانان انجام دهند و متناسب با سيليقه هاي شخصي يا گروهي و يا باب طبع سياستمداران ويا اميال حزبي فعاليت كرده اند.

به نظر مي رسد در چنين وضعيتي اين سوال مطرح مي شود كه آيا نيازي به اين همه تشكل و نهاد براي حلّ مشكلات جوانان نياز هست يا خير؟

ويا اينكه واقعا چه عامل هايي مسببّ اين امر شده است كه در حال حاضر ما به اين جا رسيده ايم و اينكه نتيجه اين همه هزينه هاي مالي و غير مالي كه از بيت المال تا كنون خرج شده به چه دست آوردي در رفع معضلات جوانان در پي داشته است ؟

سوال مهم تر اينكه بخش تاثير گذار فرهنگي ما به عنوان متصدي اصلي بستر سازي رفع مشكلات جوانان دچار روز مرگي و شتابزدگي نشده است كه يا در غفلت به سر برده است و يا اينكه آنگونه كه مي بايست به وظيفه خود عمل نكرده است ؟

حال با اين وضع مردم به مسايل مهمي تري اشاره دارند و سوال مي كنند ولي هنوز به جواب مطلوب خود دست پيدا نكرده اند مانند بيكاري جوانان هايشان ، در معرض قرار گرفتن آسيب هاي اجتماعي جدّي مانند اعتياد ، بي بند وباري ، افسردگي روحي ، مرگ اميد و كم رنگ شدن روحيه نشاط در جوانان ، نبودن امكانات لازم براي ازدواج آنان ، مهيا نبودن شرايط براي حفظ و استمرار استعداد ها و توانمنديهاي علمي جوانان و..و...و...

راهكار

در چنين شرايطي كه مي پنداريم اوضاع خيلي حاد است ما مي توانيم با بينشي جديد از زوايه اي جديد به طور چشم گيري اين مشكلات را كاهش دهيم :

در بخش مديريتي مي توانيم ستاد ي مشترك بين دستگاها و تشكلّ هاي مردمي و دولتي در حوزه مديريت جوانان به صورت خاصّ تشكيل دهيم هر چند كه گام هاي كوچكي برداشته شده است امّا ما نيازمند گامهاي بلند و محكم هستم به طوري كه اين ستاد قدرت و بازوي عملياتي قويي در جهت ياري رساندن به اين دستگاهها را داشته با شد كه ما به هدف هاي زير نائل آييم :

·   پرهيز از موازي كاري در دستگاههاي دولتي اعم وزارت خانه ها و ادارات دولتي در بخش جوانان و نهادهاي هدف كه خاصّ در امور جوانان فعاليت مي كنند .

·      استفاده از تجربيات هريك از عوامل موثر در اين بخش و در اختيار قرار دادن آن به ديگر نهادها توسط ستاد.

·   اطلاع رساني اين ستاد به طور مستمر از روند كار هاي انجام گرفته تمام دستگاها و نتايج به دست آمده از فعاليت هاي انجام شده به صورت آن لاين و يا ابزار هاي ديگري از قبيل بولتن خبري ، مطبوعات ، رسانه هاي تصويري و غير تصويري و...به صورت خاصّ براي نهادها و به صورت عام براي اطلاع عموم مردم كه قطعا بركاتي چون اميد واري مردم از تلاش براي حلّ مشكلات جوانان و ايجاد نشاط در بين آنان وغيره.

·   معرفي نياز هاي علمي و عملي دستگاه هاي متولي و برنامه ريزي در جهت جذب انديشه هاي خفته و پنهان در بطن جامعه به صورت طرح هاي عملي و قابل قبول كه نو و بكر هستند به اين معنا كه اين راهكارها به صورت ابتكاري بوده كه تاكنون كارشناسان درگير موضوع به آن نپرداخته اند كه اين ستاد مي تواند با توجه به توانمندهاي نهادهاي هدف پس از جذب جهت اجرا يي كردن آن در اختيار آنان قرار دهد .

·   در صورت لروزم ادغام نهاد هاي هدف و سپردن مديريت به يك دستگاه خاصّ جهت بهروري بهتر از امكانات و ظرفيتهاي موجود .

·   تلاش براي ايجاد سازه و كاري كه به واقعيت هاي موجود در اين بخش  بيش از پيش پرداخته شود به اين معنا كه نهادهاي هدف از كارهاي بدون نتيجه وشتابزده وآرمان گرايانه و احساسي و مقطعي پزهيز كنند بلكه تلاش كند كه تمام آنان را به يك هدف متعالي در يك جهت صرف حلّ مشكلات جوانان به يكديگر نزديكتر كند و به طور جدي بر مبناي رويكرد علمي و عملي نگاه شود و بازيچه و مورد سوء استفاده مقاصد سياسي جريان و يا گروه خاصي نباشد .

وموارد ديگر كه به صورت جامع تري قابل ارئه است .

ما انسانها در خيلي از زمينه ها پيشرفت هاي فراواني داشته ايم و براي رسيدن به اين پيشرفت ها از تجربيات و اتفاقات رخ داده الگو برداري كرده ايم . بدون ترديد الگو برداري از رموز و كليد هاي موفقيت سيره اي نيكو و پسنديده است لذا از اين منظر مي توان در بخش حلّ معضلات جوانان استفاده نمود و بي بهره نماند .

ما در جامعه اي زندگي ميكنيم كه در آن جامعه هر بخشي يك سري فوريتهايي هنگام بروز حوادث و مشكلات را تعريف كرده ايم و بر همين مبنا خدماتي را براي كاهش نگراني هاي شهروندان خود ارائه مي دهيم و نتايج خوبي هم به دست آورده ايم .

به طور مثال ما براي حفظ امنيت جامعه خود سيستم 110 را طراحي نمو دهايم تا به هنگام بروز هر گونه مشكلي كه شهروندان ما را از لحاظ امنيتي تهديد مي كند سريعا و در اسرع وقت پليس براي رفع اين ناامني و برخود با عامل مشكل ساز وارده عمل مي شود و تا حدّ زيادي ضريب امنيت داخلي كشور را بالا برده است .

يا ما براي بيماران خود اورژانس را طراحي نموده ايم كه به محض اينكه فرد دچار بيمار ناگهاني و يا سانحه اي شد و بر اثر اين سانحه دچار آسيب ديدگي شد سريعا اين مركز وارد عمل شده و افراد آسيب ديده را از مرگ و آسيب هاي جبران نا پذير، به نزديكترين بيمارستان منتقل  مي كند تا تشخيص هاي پزشكي تخصصي چون عمل جراحي و .. اعمال شود ، و فرد را نجات دهد .

و مواردي مانند آتش نشاني ، فوريتهاي دارويي و..

آنچه در تمامي اين مراكز فوريتها بيش از هر چيزي جلب توجه مي كند اين است كه تمامي آنها كه در اثر بروز هر حادثه اي ، بهتر است كه بگوئيم در شرايط بحراني هر شخص با توجه به وظيفه خود ، سعي بر اين دارند كه درد ناشي از آسيب را تا رسيدن به مراكز تخصصي ، يا كاهش دهند يا مهار كنند و يا از بروز آسيب هاي ديگر جلو گيري كنند . بدون اينكه علم تفصيلي در مورد هر نوع آسيبي داشته باشد مثلا يك فرد دچار شكستگي پا يا ناراحتي قلبي شده است .پزشك و مدد كار اورژانس هيچكدام متخصص قلب يا ارتوپد ي نيستند ولي با اقدامات اوژانسي متناسب با مسدوم او را با انتقال به بيمارستان نجات مي دهند . هر چند بيمارستان با درمانهاي تخصصي خود باعث بهبود مسدوم مي شود ولي در يك نظر خواهيم ديد كه نقش اوژانس در نجات مسدوم به مراتب بالاتر از بيمارستان مي باشد .

به نظر مي رسد با توجه به مشكلات جوانان در كشور به خصوص در شهرهاي بزرگي چون تهران جوانان ما بيش از هر كسي ديگر دچار آسيب هاي اجتماعي هستند كه بعضي از آنها در وضعيتي قرار دارند كه در شرايطي بحراني به سر مي برنند كه دامنه آنها ممكن است از قشر عادي جوان ما به نخبگان هم رسيده با شد و هر يك از گروه هاي جوان و نوجوان ما به طور نسبي با درصدي كم و بيش دچار شدهاند و يا در معرض ابتلا به آن هستند در اين صورت با توجه به اين  كه سيستم مديريت ما در حوزه جوانان قادر به خدمات رساني به جوان آسيب ديده نيست ولذا براين اساس پيشنهاد مي گردد اورژانس اجتماعي جوانان با رويكرد مهار كردن بحران هاي فوري جوانان تشكيل گردد .

شايان ذكر است كه طرح كامل و مبسوط در اين باره تهيه گرديده با پشتوانه كارشناسي محكم كه در آينده قابل ارائه مي باشد.

 

                                                                         

+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم اردیبهشت ۱۳۸۶ساعت 0:7  توسط  مجید رسولی  |